ВИДЕО ИЗПЪЛНЕНИЯ КОНЦЕРТ "СТУДЕНТСКИ ДОМ" на 02.12.2019