Преподаватели

Богдана Атанасова
Богдана Атанасова

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Петя Габрова
Петя Габрова

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Кремена Митева
Кремена Митева

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Александър Христов
Александър Христов

Преподавател Китара

Димитър Крапчев
Димитър Крапчев

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Стефан Филипов
Стефан Филипов

Преподавател Китара

Невен Петрова
Невен Петрова

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Весела Морова
Весела Морова

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Мариела Тодорова
Мариела Тодорова

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Мартин Марков
Мартин Марков

Преподавател Пиано

Дамян Диаз
Дамян Диаз

Преподавател Китара

Александър Куманов
Александър Куманов

Преподавател Китара

Мариела Димитрова
Мариела Димитрова

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Надежда МакКюн
Надежда МакКюн

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж

Лина Хамдан
Лина Хамдан

Преподавател Пеене, Пиано и Солфеж